Elektronická úřední deska

TypVyvěšeno StaženoPopisZdrojPřílohy
Veřejné vyhlášky 22.09.2021
09.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. 28. října a silnic č. III/25861, III/25854, III/25860, III/25857, III/25854, III/26313, III/26322 a II/263, Děčín (viz příloha) označení cyklistické části triatlonového závodu WINTERMAN CZECH XTREME TRIATHLON 2021.Magistrát města Děčín, OSC
Nalezená zvířata 22.09.2021
09.10.2021
Zvířata nalezená ke dni 21.09.2021Magistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 21.09.2021
08.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. sil. III/253788 a MK ppč. 588/50 k.ú. Malšovice, přípojka k RD ppč. 615/38 k.ú. MalšoviceMagistrát města Děčín, OSC
Oznámení 21.09.2021
08.10.2021
úprava veř. osvětlení, ul. Ptačí a U Rybníkaoddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad
Veřejné vyhlášky 21.09.2021
08.10.2021
OOP - stanovení DZP na MK Chelčického, DC IV - J.O.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 21.09.2021
08.10.2021
OOP - stanovení DZP na MK Řetězová před č.p.316/4, DC I - K.K.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 21.09.2021
08.10.2021
OOP - stanovení DZP na MK U Tvrze naproti č.p.1455/23, DC VI - J.N.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 21.09.2021
08.10.2021
OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova před č.p.1327/15, DC II - Petr LollokMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 21.09.2021
08.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. II/261 Litoměřická, MK Rakovnická, Jezdecká, Žerotínova Děčín oprava havárie kanalizaceMagistrát města Děčín, OSC
Oznámení 21.09.2021
08.10.2021
úprava veř. osvětlení - ul. Mendelova a Truhlářskáoddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad
Veřejné vyhlášky 20.09.2021
07.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Bohuslava Martinů, Dvořákova, Děčín oprava schodiště a chodníkuMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 20.09.2021
07.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Jedličkova, Riegrova, E. Kránohorské, Stoliční, Tylova, Purkyňova, Lužická, U Střelnice, V Sadech, Vrchlického, U Nemocnice, Horská, Wolkerova, Vokolkova, severní chodník při ul. Kamenická, Děčín realizace optické sítě FTTX FIS SVS DEUNE2 13736293 OKMagistrát města Děčín, OSC
Rozhodnutí, Usnesení 20.09.2021
07.10.2021
Usnesení z 15A. schůze rady města konané dne 15. září 2021Magistrát města Děčín, OPO
Rozhodnutí, Usnesení 20.09.2021
07.10.2021
Společné povolení na akci "Bezbariérové úpravy Mírového nám. před budovou MM Děčín, Děčín IV-Podmokly Děčín č.p. 1175/5 k.ú. Podmokly"Magistrát města Děčín, OSU
Veřejné vyhlášky 20.09.2021
07.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Růžová ppč. 922 k.ú. Děčín – Staré Město, u čp. 407/10, Děčín (úsek od viaduktu po objekt bývalé pekárny), viz příloha označení bezpečného pohybu vysokozdvižných vozíků firmy WEFA Bohemia.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 20.09.2021
07.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Husovo nám., Prokopa Holého, Tržní, Děčín konání kulturní akce October festMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 20.09.2021
07.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Na Výšinách ppč. 87 k.ú. Podmokly, Děčín viz příloha, Děčín výkopové práce pro kabelové vedení NN, stavba IV-12-4019721-DC-DC IVMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 20.09.2021
07.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Purkyňova u čp. 670/25, Děčín výměna rozvaděče a napojení sítě ČEZ 16010 056472 RVDSL2027 C UDEKA61 DECI1HRMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 20.09.2021
07.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Třebovská, Václavovská Děčín výměna rozvaděče a kabelů sítě elektronické komunikace RVDSL5053 C U DECZ44 DECZIHRMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 20.09.2021
07.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Labská, přístaviště pro plavidlaMagistrát města Děčín, OSC
Ztráty a nálezy 18.09.2021
05.10.2021
mobilní telefon,nález č.42/21Magistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 17.09.2021
04.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. III/26228 Folknářská, u č.p. 22, Děčín napojení vodovodní přípojky pro novostavbu na ppč. 566 k.ú. FolknářeMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 17.09.2021
04.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Rudolfova (u MŠ) Děčín rekonstrukce kanalizační přípojkyMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 17.09.2021
04.10.2021
Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení: silnice I/13, lokalita: Děčín, ul. Teplická - křižovatka s ul. Saská, více viz příloha.Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznámení 16.09.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v září 2021Magistrát města Děčín, OE
Dražba 16.09.2021
04.11.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz dne 2.11.2020 v 11:00 hodin, pov.: Pavel Horáček, Zdeňka Horáčková, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 9
Dražba 16.09.2021
30.10.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického dražebního systému na internetové adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 29.10.2021 ve 14:00 hodin, navrhovatel: ARMEX HOLDING, a.s., více viz příloha.Vesta realitní kancelář, s.r.o.
Výběrová řízení 16.09.2021
18.10.2021
Výběrové řízení na ředitele/ředitelku zařízení: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, více viz příloha.Krajský úřad Libereckého kraje
Oznámení 16.09.2021
03.10.2021
Vyrozumění o školení vybraných členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasováníMagistrát města Děčín, OPO
Dražba 15.09.2021
03.11.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz., dne 2.11.2021 ve 13:00 hod., pov.: Jaroslav Moravec, více viz příloha.Exekutorský úřad Vsetín
Veřejné vyhlášky 15.09.2021
02.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Žižkova, Alšova Benešov nad Ploučnicí odstranění havárie vodovoduMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 15.09.2021
02.10.2021
OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova před č.p.1323/23, DC II - Z.Š.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 15.09.2021
02.10.2021
OOP - stanovení DZP na MK Nerudova naproti č.p.624/23, DC I - M.H.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 15.09.2021
02.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Plavební, Karla Čapka, Duchcovská Děčín, rekonstrukce plynovoduMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 15.09.2021
02.10.2021
OOp - stanovení DZP na MK Dvořákova naproti č.p.1312/1, DC II - E.W.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 15.09.2021
02.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. II/261 Vítězství (Děčín Boletice nad Labem, Nebočady, Těchlovice), III/24095 Těchlovice, okr. Děčín uzavírka přejezdu P2978 na území Ústí nad Labem pro revitalizaci tratiMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 15.09.2021
02.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Nad Tratí, Děčín (Jakuby, viz příloha) uzavírka přejezdu P2985, 2986 pro revitalizaci trati.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 15.09.2021
02.10.2021
OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova před č.p.1323/23, DC II - S.P.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 15.09.2021
02.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Družební, Pěší Děčín uzavírka přejezdu P2988 pro revitalizaci tratiMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 15.09.2021
02.10.2021
OOP - stanovení DZP na MK Hálkova naproti č.p.736/16, DC I - J.J.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 15.09.2021
02.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Bynovská, Děčín oprava povrchu vozovky po přívalových deštích - havarijní stav komunikaceMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 15.09.2021
02.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Máchova u čp. 325, Na Vyhlídce Česká Kamenice realizace přípojky vodovoduMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 15.09.2021
02.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Pod Vyhlídkou ppč. 614/1 k.ú. Benešov nad Ploučnicí výkop pro uložení kabelu NNMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 15.09.2021
01.10.2021
Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení: silnice I/13, Děčín, ul.Kamenická, důvod: provádění průzkumných vrtů, více viz příloha.Krajský úřad Ústeckého kraje
Dražba 14.09.2021
28.10.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.okdrazby.cz dne 27.10.2021 v 10:00 hod., pov.: Ondřej Czigány, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 3
Dotace 14.09.2021
01.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republikyMagistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 14.09.2021
01.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. sil. II/261 a III/24095, obec Těchlovice a Rychnov (Verneřice), okr. Děčín uzavírka přejezdu P2984 Těchlovice - Měnírna pro revitalizaci tratiMagistrát města Děčín, OSC
Nalezená zvířata 14.09.2021
01.10.2021
Zvířata nalezená ke dni 14.09.2021Magistrát města Děčín, OZP
Dražba 13.09.2021
27.10.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 26.10.2021 od 13:00 hod., pov.: Krimpl Jaroslav, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 1
Dražba 13.09.2021
13.10.2021
Dlažební jednání se koná dne 12.10.2021 v 11:30 hod. na adrese Sukova 31, Jílové, pov.: Sdružení RIO s.r.o., více viz příloha.Exekutorský úřad Plzeň-město
Výběrová řízení 13.09.2021
30.09.2021
Výběrové řízení na pracovní místo úředníka / úřednice pro zajišťování agendy sociálně - právní ochrany dětí.Tajemník magistrátu
Rozhodnutí, Usnesení 13.09.2021
30.09.2021
Usnesení z 15. schůze rady města konané dne 7. září 2021Magistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 13.09.2021
30.09.2021
OOP - stanovení dopr. značení ppč. 157/1 k.ú. Podmokly, Pod Lesem (u čp. 1631Děčín, viz příloha) výkopové práce přípojka vedení NN pro ppč. 150/1 k.ú. PodmoklyMagistrát města Děčín, OSC
Oznámení 13.09.2021
24.09.2021
Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva města DěčínMagistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 10.09.2021
27.09.2021
OOP - stanovení dopr. zn. ppč. 481/13 k.ú. Malšovice, okr. Děčín (u areálu Bohemia Cargo čp. 96 Malšovice vyznačení tonáže mostu Malšovice 02 - most u Bohemia Cargo MalšoviceMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 10.09.2021
27.09.2021
OOP - stanovení dopr. zn. silnice III/25860, III/2639, III/26312 Janská, okr. Děčín uzavírka PK pro nadační běh RunštejnMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 10.09.2021
27.09.2021
OOP - stanovení dopr. zn. sil. III/25854 Srbská Kamenice (naproti čp. 40), okr. Děčín ořez větvíMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 10.09.2021
26.09.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Oldřichovská, Berounská, Obvodová, Jelení, Albánská, Harantova, Palečkova, Za Humny, Děčín (viz příloha) výkopové práce pro rekonstrukci vedení NN a VO.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 09.09.2021
27.09.2021
Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v prodloužení termínu dočasného osazení přechodného dopravního značení či zařízení - silnice: I/62, oprava mostu ev.č. 62-015 (v místě napojení areálu firmy Bohemia Cargo), název akce: I/62 Malšovice, most ev.č. 62-015, více viz příloha.Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznámení 09.09.2021
27.09.2021
Opatření obecné povahy 103/2021 - kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Labe - pravé mostní pole železničního mostu Děčín-Loubí, v ř. km 738,870 ve dnech od 8.9.2021 do 30.9.2021, více viz příloha.Státní plavební správa
Oznámení 09.09.2021
26.09.2021
Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí v DěčíněMagistrát města Děčín, OPO
Rozhodnutí, Usnesení 09.09.2021
26.09.2021
Usnesení ze 14A. schůze rady města konané dne 2. září 2021Magistrát města Děčín, OPO
Oznámení 08.09.2021
31.12.2021
Záměr pronájmu halového garážového stání, ul. Tržní 1932/26, Děčín IVMagistrát města Děčín, OMH
Dražba 08.09.2021
14.10.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese: www.exdrazby.cz dne 13.10.2021 v 11:30 hodin, pov.: Lenka Ferencová, více viz příloha.Exekutorský úřad Plzeň-město
Nalezená zvířata 08.09.2021
25.09.2021
Zvířata nalezená ke dni 07.09.2021Magistrát města Děčín, OZP
Oznámení 08.09.2021
25.09.2021
Zahájení ÚŘ - Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - III. etapaoddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad
Veřejné vyhlášky 08.09.2021
25.09.2021
OOP - stanovení dopr. zn. K.H.Máchy, Sněžnická, Revoluční, Polní, Jílové, okr. Děčín oprava havarijního stavu vodovoduMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 08.09.2021
25.09.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Dobrovského, Děčín (u čp. 12 a 16, viz příloha) oprava vodovodní přípojkyMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 08.09.2021
25.09.2021
OOP - stanovení dopr. zn. ppč. 2937/9 k.ú. Děčín (sjezd z I/62, pod mostem, naproti areálu benzinky, viz příloha) umožnění vjezdu vozidel stavby při realizaci propojení cyklostezkyMagistrát města Děčín, OSC
Dražba 07.09.2021
13.10.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese: www.exdrazby.cz dne 12.10.2021 v 11:00 hodin, pov.: Šárka Tokárová, více viz příloha.Exekutorský úřad Plzeň-město
Veřejné vyhlášky 07.09.2021
05.10.2021
Aukční vyhláška na prodej ppč.1062/5 k.ú.Děčín, více viz příloha.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Prodej, pronájem 07.09.2021
24.09.2021
záměr - pacht pozemku v k.ú. NebočadyMagistrát města Děčín, OMH
Veřejné vyhlášky 06.09.2021
23.09.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Lázeňská, Děčín (u čp. 58/1, viz příloha) lešení pro rekonstrukci fasády a římsy objektu čp. 58/1.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 06.09.2021
23.09.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Nerudova, Labská, Hálkova, Děčín rekonstrukce vodovodu a kanalizaceMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 06.09.2021
23.09.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Labská, parkoviště Pod Atlantikem na ppč. 167/1 k.ú. Děčín DRIVE-IN pro volby do PS PČR 5. – 6.10.2021Magistrát města Děčín, OSC
Oznámení 31.08.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v srpnu 2021Magistrát města Děčín, OE
Dražba 26.08.2021
21.10.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz dne 20.10.2021 v 10:00 hod., pov.: Marešová Monika, více viz příloha.Exekutorský úřad Děčín
Dražba 25.08.2021
04.11.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 3.11.2021 v 11:00 hod., pov.: Vojtěch Joška, více viz příloha.Exekutorský úřad Klatovy
Dražba 25.08.2021
29.10.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 27.10.2021 ve 13:00 hod., pov.: Kamil Záruba, více viz příloha.Exekutorský úřad Přerov
Veřejné vyhlášky 25.08.2021
27.09.2021
Hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2020Magistrát města Děčín, OE
Veřejné vyhlášky 24.08.2021
08.11.2021
Vrak - výzva k odstranění Škoda Forman, Na Vyhlídce 328, DěčínMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 24.08.2021
25.09.2021
OOP - návrh stanovení dopr. zn. ppč. 51/5 k.ú. Boletice nad Labem, parkoviště Penny Market (Vítězství 445) Děčín obnova asfaltového povrchu parkoviště a stavební úpravy prodejny potravin Penny marketMagistrát města Děčín, OSC
Oznámení 23.08.2021
24.09.2021
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v DěčíněMagistrát města Děčín, OPO
Dražba 18.08.2021
30.09.2021
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na adrese portálu: http://www.okdrazby.cz dne 29.09.2021 ve 13:00 hodin, pov.: David Šust, více viz příloha.Exekutorský úřad Cheb
Dražba 16.08.2021
23.09.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.drazby-exekutori.cz dne 22.09.2021 ve 12:30 hod., pov.: Žiga Jaroslav, více viz příloha.Exekutorský úřad Jeseník
Dražba 04.08.2021
07.10.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz dne 6.10.2021 v 10:00 hod., pov.: Gažiová Vlasta, více viz příloha.Exekutorský úřad Děčín
Oznámení 02.08.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v červenci 2021Magistrát města Děčín, OE
Dražba 26.07.2021
23.09.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 22.9.2021 ve 13:00 hod., pov.: Bohuslav Hrdlička, více viz příloha.Exekutorský úřad Přerov
Dotace 20.07.2021
21.07.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - BížaMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 30.06.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v červnu 2021Magistrát města Děčín, OE
Oznámení 29.06.2021
01.10.2022
Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Děčín - Březiny, že v termínu červenec/2021 - září/2022 bude v této oblasti prováděna stavba - akce: IE-12-4006301 - DC-Březiny, kabelizace NN, DC 1404, DC 1405, která řeší nahrazení stávajícího vrchního vedení NN novým kabelovým vedením a přepojení stávajících odběrů, dle projektu vypracovaného ENPRO Energo s.r.o., více viz příloha.OMEXOM GA Energo s.r.o.
Oznámení 29.06.2021
31.07.2022
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2020 včetně zprávy o přezkoumání hospodařeníMagistrát města Děčín, OE
Dotace 28.06.2021
28.12.2021
Dotace 28.06.2021
01.12.2021
Výzvy ITI č.53 a č. 54 a výzvy zprostředkujícího subjektu ITI č. 28 a č. 29Magistrát města Děčín, OR
Dotace 25.06.2021
28.11.2021
Dotace 23.06.2021
24.06.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KráloviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 16.06.2021
17.06.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Merhaut, Andoková.Magistrát města Děčín, OE
Oznámení 01.06.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v květnu 2021Magistrát města Děčín, OE
Oznámení 31.05.2021
30.12.2021
Záměr pronájmu garážového stání Tržní 1932/26, Děčín IVMagistrát města Děčín, OMH
Oznámení 04.05.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou a zastupitelstvem města v dubnu 2021Magistrát města Děčín, OE
Dotace 27.04.2021
28.04.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HozmanoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 08.04.2021
09.04.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - VackováMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 08.04.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v březnu 2021Magistrát města Děčín, OE
Oznámení 03.03.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou a zastupitelstvem města v únoru 2021Magistrát města Děčín, OE
Dotace 25.02.2021
26.02.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HladkýchMagistrát města Děčín, OE
Dotace 23.02.2021
28.02.2022
Výroční zpráva statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování informací za rok 2020, více viz příloha.Tajemník magistrátu
Oznámení 02.02.2021
31.12.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v lednu 2021Magistrát města Děčín, OE
Ostatní 05.01.2021
31.01.2026
Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na roky 2021 - 2025Magistrát města Děčín, OE
Ostatní 05.01.2021
31.01.2022
Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2021Magistrát města Děčín, OE
Dotace 30.12.2020
31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - DítkoMagistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Zítková (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Jeníčkovi (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Dropková (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 10.12.2020
10.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Svobodovi (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 08.10.2020
09.10.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - PrátováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 21.08.2020
22.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - TopolančinoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 10.08.2020
11.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HoušteckýchMagistrát města Děčín, OE
Dotace 04.08.2020
05.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠimánkováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 21.07.2020
22.07.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - OploviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 12.03.2020
13.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HruškoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 11.03.2020
12.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - NespěšníMagistrát města Děčín, OE
Dotace 11.03.2020
12.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - MolnárMagistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Hübštová ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Pavlík ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Sukdol ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kilián ( vodovod )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Hübštová ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Pavlík ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kilián ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Sukdol ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 04.11.2019
05.11.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - JauklováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 04.11.2019
05.11.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ZounarMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 29.10.2019
31.12.2024
Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na období 2020 - 2024Magistrát města Děčín, OE
Dotace 08.10.2019
09.10.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - BubanecMagistrát města Děčín, OE
Dotace 29.08.2019
30.08.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - UherMagistrát města Děčín, OE
Dotace 01.08.2019
02.08.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KluvanecMagistrát města Děčín, OE
Dotace 30.07.2019
31.07.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KačírkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 14.06.2019
15.06.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HepkeMagistrát města Děčín, OE
Dotace 23.05.2019
24.05.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KedlesoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 25.04.2019
26.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kortus JosefMagistrát města Děčín, OE
Veřejné vyhlášky 04.04.2019
31.12.2022
Opatření obecné povahy - kůrovec, více viz příloha. Dne 2.9.2019 byla přidána další příloha - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019, více viz příloha. Dne 10.12.2019,6.4.2020,29.7.2020 a 14.9.2021 byly přidány další přílohy.Ministerstvo zemědělství ČR
Dotace 02.04.2019
03.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ZnamenáčkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 18.03.2019
19.03.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Ing. Josef NovýMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŽatečkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ToncaroviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠťastnýchMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - BlaškoviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 08.01.2019
10.01.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KřížoviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 08.01.2019
10.01.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KecloviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 18.10.2018
19.10.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - FreibergováMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 18.10.2018
19.10.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - GlöcknerováMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 05.09.2018
31.12.2023
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.8.2018, více viz příloha.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Dotace 27.04.2018
27.04.2028
Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města DěčínMagistrát města Děčín, OR
Dotace 27.04.2018
27.04.2028
Novelizace zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín.Magistrát města Děčín, OZP

Počet zobrazení: 21180
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top